Prof. Dr. Hunyadi János D.Sc

A tudás boldogít

Kutatói tevékenység

Bőr immunrendszer

A hámsejtek az immunrendszer sejtjeivel együttműködve aktív szerepet játszanak a bőrben lezajló immunológiai folyamatokban. A felszínükön kimutatható molekulák tükrözik a hámsejtek differenciáltsági fokát és aktivitását.

Szövegdoboz: Őssejt kutatás
A legmodernebb, ma még külföldön is csak részben, vagy egyáltalán nem elérhető sejtterápiás eljárások  hazai klinikai gyakorlati bevezetése terén GMP körülményekkel dolgozó laboratóriumunk GCP feltételek mellett több eredményes klinikai tanulmányt végzett.

Psoriasis

A világon elsőkként mutattunk rá arra, hogy a psoriasis kialakulásában és a betegség fenntartásában az immunológiai folyamatoknak meghatározó szerepe van.

Nanoderma

A nano-részecske nagyságú titánium dioxidot  (TiO2) széles körben alkalmazzák a mindennapi gyakorlatban. (pl. festékek, fényvédők, stb.). Különböző nukleár-mikroszkópos módszerekkel nyert vizsgálataink arra utalnak, hogy a TiO2 nem jut át az egészséges hám legfelső élettelen rétegén. In vitro végzett kísérleti adataink arra utalnak, hogy a TiO2 eltérő módon befolyásolja a különböző sejtek proliferációs és difenciálódási készségét, valamint az apoptozisát.

Szövegdoboz: Atopiás dermatitis, urticaria
A betegség előfordulási gyakorisága  világszerte emelkedik. Vizsgálati eredményeink szerint a keringő lymphocyták sejtfelszíni tulajdonságai (CD14, CD180, TLR2, TLR4, és sejten belüli citokin termelő tulajdonságai jellegzetes eltéréseket mutatnak. A krónikus urtikária egyik csoportjában a nagy affinitású IgE receptor alfa lánc ill. az IgE ellen irányuló ellenanyagnak fontos patogenetikai szerepet tulajdonítanak. Kidolgoztunk egy olyan tesztet, amely megbízhatóan alkalmazható e betegség igazolására. A módszer lényege, hogy a betegek ellenanyagot tartalmazó széruma a bazofil sejtek CD63 expresszióját indukálja, ami flow cytometriás módszerrel jól mérhető.

Kutató munkám számos bőrbetegség (psoriasis, kután T sejtes limfóma, erysipelas, gyógyszerérzékenység, ulcus cruris, Kaposi sarcoma, kozmetológia kórképek stb.) tanulmányozására terjed ki. A bőr immunrendszer működése, a hámsejtek immunológiai szerepének vizsgálata, tumorimmunológia (melanoma), a sebgyógyulás mechanizmusa, a sebgyógyulást befolyásoló tényezők, valamint új, őssejt és denritikus sejt terápiás eljárások klinikai alkalmazásának bevezetése állnak kutatási érdeklődésem középpontjában. A nemibetegségek kapcsán behatóan foglalkoztam azok ellátási és járványügyi kérdéseivel, s így többek között a HIV, Herpes8 és HPV fertőzéssel kapcsolatos terápiás lehetőségekkel.

Kaposi sarcoma, Herpes vírus 8

Vizsgálati eredményeink szerint a klasszikus kaposi szindróma kialakulásában az immunrendszer kóros működésének, és a Herpes virus 8–as típusának fontos szerepe van.

Gyógyszrérzékenység:

A gyógyszerekhez való viszony megváltozása, a nagymértékű, sokszor kontroll nélkül szedett gyógyszerek, sok esetben váltanak ki nem kívánt allergiás eredetű reakciót. Kutató munkám lényeges szerepet játszott a gyógyszerérzékenység kimutatására alkalmas laboratóriumi eljárás kidolgozásában és bevezetésében.

 

Fény, fényterápia, fotokemoterápia

K562 sejtvonalon végzett vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a genotoxikus behatások eredményeként kialakuló specifikus kromatin változás a károsító anyagra jellemző.

Saját és irodalmi adatok szerint a fototerápia és fotokemoterápia számos betegség kezeléséte sikeresen alkalmazható. Vizsgálati adataink igazolják, hogy az UVA1 kezelés csökkenti a gamma interferon termelő Th1 és Tc1 sejtek előfordulási arányát.

SCID

E modell lényege, hogy az immunhiányos (SCID) egerekre átültetett humán bőr a transzplantáció után megtapad és a humán érellátással rendelkező xenotranszplantátum és az abba ültetett humán eredetű daganatos szövetek tulajdonságai reprodukálható módon élő (in vivo) körülmények között tanulmányozhatók.

Hámsejt transzplantáció

Elsőként közöltük, hogy a fibrinhálóba szuszpendált élő hámsejtek sikerrel alkalmazhatók krónikus sebek kezelésére.