Prof. Dr. Hunyadi János D.Sc

A tudás boldogít

Sejtterápiás gyógyítás

Az elmúlt évtized egyik legnagyobb tudományos eredménye az a felfedezés, miszerint őssejteket (olyan nem specializálódott sejtek, amelyek életük végéig megőrzik osztódási képességüket, és képesek reprodukálni önmagukat vagy más sejteket) laboratóriumi körülmények között is lehetséges tenyészteni. Ennek megfelelően az őssejtek tulajdonságainak vizsgálata, az élő sejtekkel végzett gyógyítás az utóbbi időben kiemelt figyelmet kap a közvéleménytől.

Az őssejtek vizsgálata számos okból alapvető fontosságú a biológia és az orvostudomány számára. Felhasználási lehetőségei – a reprodukciós célú felhasználáson túl – a gyógyászat számos területén rendkívül jelentősek. A sejtterápiás eljárások lényege leegyszerűsítve a következő: ha valakinek van valamilyen baja, és vannak sejtjei, amik ezen tudnának segíteni, akkor azokat a sejteket összegyűjtjük, majd oda juttatjuk, ahol szükség van a segítségükre. Ezek a sejtek egyébként is tudnának segíteni, de hatékonyságuk kicsi, mivel a normális úton csak kis számmal érkeznek a kijavítandó területre.

A DEOEC Sejtterápia Klinikai Központ az Omninvest Kft. valamint a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (DE OEC - www.deoec.hu) közötti többéves, számos területre kiterjedő kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeképpen jött létre 2003. májusában.

A Sejtterápia Klinikai Központ küldetése, hogy a legmodernebb, ma még külföldön is csak részben, vagy egyáltalán nem elérhető sejtterápiás eljárások a hazai klinikai gyakorlat természetes részévé váljanak. Az egyénre szóló sejtterápia lényeges eleme, hogy a betegtől vért veszünk, amelyből speciális eljárással nagy tisztaságú, életképes sejtpopulációt készítünk azzal a céllal, hogy a szeparált sejteket ugyanazon betegbe terápiás céllal juttassák vissza.

A központban előállított életképes sejtek készítése gyógyszerkészítési előírásoknak megfelelőn történik. Speciális eszközeink segítségével lehetőség nyílik a kívánt tulajdonságú sejtpopuláció kinyerésére, úgy hogy a sejtek életképessége megmarad és az izolált sejtek csak kis számban tartalmazzák a nem kívánt sejteket. A sejtek tulajdonságai laboratóriumi körülmények között megfelelő sejt-kommunikációs fehérjék segítségével a kívánt célnak megfelelően alakíthatóak. Az így nyert sejtek folyékony nitrogénben hosszú ideig fagyasztva tárolhatók, majd a kívánt időben életképesen használhatóak.

A sejtterápia alkalmazási lehetősége széles skálán nyújt új lehetőséget. Az elmúlt néhány év során, a 2003-tól kezdődően az immunrendszer újraképzés, az ér-újraképzés és a tumor terápia irányába szélesítettük ki az indikációs területeket. Ellenőrzött körülmények között, a jó klinikai gyakorlat szigorú előírási és erkölcsi normáit betartva végzett vizsgálatokkal több területen kedvező eredményt kaptunk.

 A csontvelő transzplantációra súlyos vérképzőszervi megbetegedések esetén kerül sor.  Az saját őssejtes (autológ) csontvelő transzplantáció elve: a beteg olyan kezelést kap, amivel az őssejteket a keringő vérbe juttatják, ahonnan alkalmas berendezéssel össze lehet őket gyűjteni. Ezt követően az őssejteket különleges technológiával lefagyasztjuk, majd folyékony nitrogénben mélyhűtve tároljuk. Az őssejtek gyűjtése történhet közvetlenül a csontvelőből is. Az őssejtek kinyerését követően a beteg olyan erős gyógyszeres (pl- kemoterápiás) kezelésben részesül, ami elpusztítja a kóros tulajdonsággal rendelkező daganatos sejteket, ezzel együtt azonban megsemmisül a vérképzésért felelős vörös csontvelő is. A korábban lefagyasztott őssejteket a beteg intravénásan visszakapja és az őssejtek megtapadva, átalakulva újra felépítik az elpusztult vörös-csontvelőt, a vérképzés helyreáll.  Bizonyos esetekben idegen egyéntől származó (allogén) őssejtekkel végeznek transzplantációt. Ilyenkor a visszaadásra szánt őssejtek nem a betegtől, hanem idegen donortól származnak. Ezeknél a betegeknél a kilökődés kockázatának csökkentése miatt gyakran egyenes-ági rokontól származnak az őssejtek.

Autoimmun betegség akkor alakul ki, ha a immunrendszer rendellenessége folytán olyan immunsejtek termelődnek, amelyek idegennek ismerik fel a beteg saját sejtjeit, szerveit és elkezdik pusztítani azokat. A klinikai vizsgálat bebizonyította, hogy csontvelő transzplantációval el lehet érni azt, hogy az újonnan felépített vérképző rendszer önpusztító tulajdonsággal nem rendelkező normál immunsejteket termeljen.

 

Vastagbél daganat kezelése denedritikus sejtekkel. A dendritikus sejtek az immunrendszernek azon sejtjei, amelyek a szervezetbe került idegen sejteket, kórokozókat bekebelezik és feldolgozzák. A dendritikus sejtek képesek az immunrendszer más sejtjeit aktiválni, a nem kívánt kórokozó – vagy tumorosan elfajult saját sejt elpusztítására kiképezni. A beteg véréből hasonló berendezéssel, mint az őssejtek kinyerésekor, speciális sejteket, monocitákat nyerhetünk ki. A monociták laboratóriumi körülmények között speciális eljárással dendritikus sejtekké alakíthatók át.  Ezek a dendritikus sejtek összehozhatóak a betegből kioperált daganatból készített anyaggal. Az eljárás során a dendritikus sejtek olyan információt készítenek, amelyet át tudnak adni az immunsejteknek, olyan sejtek kialakulását idézve elő, amelyek képesek a daganatos sejtek megtalálására és elpusztítására. Tizenkét betegre kiterjedő klinikai vizsgálat igazolja a kezelés ártalmatlanságát és eddig (5 év) a tumor-lizátummal feltöltött dendritikus sejtterápiában részesült betegek egyikénél sem újult ki a vastagbél daganat, nem jött létre áttét. A módszer terápiás eljárásként való bevezetése több évet vehet igénybe.

Szívinfarktust követő végzett terápia lényege: Infarktust követő 8-12 napon belül, csípőcsontból nyert, különlegesen tisztított és koncentrált őssejteket szív-katéteren keresztül juttatnak az infarktussal érintett területre. Az őssejtek hatására a kamrafunkció és a beteg életminősége mérhetően javult. A terápia befogadásához, alkalmazásához reményeink szerint, már csak egy szakbizottsági állásfoglalás szükséges. Jelenleg a terápia befogadtatása és a finanszírozási kérdések tisztázása folyik. Reményeink szerint hamarosan a beválasztható betegek számára hozzáférhető eljárássá válik az infarktust követő őssejt-kezelés, melynek eredményeképpen a betegek életkilátása, életminősége javulhat.

Lábszáron, lábfejen található nem gyógyítható fekélyek esetén, amikor a beteg lábát eddig csonkolni kellett, a beadott őssejtek a keringést olyan mértékben állítják helyre, hogy a fekélyek területe számottevően csökken, illetve teljesen meggyógyul.

bővebben

bővebben